Privacy Policy

Artikel 1.1. Verwerking persoonsgegevens van website bezoekers

 1. Ilcircolo verzamelt en verwerkt dus jouw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.Ilcircolo.me, ga je akkoord met deze Privacy Verklaring en geef je toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Ilcircolo gebruikt jouw gegevens voor verschillende doelen. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Ilcircolo.
  2. Om Bezoekers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat Ilcircolo persoonsgegevens van Bezoeker opslaat.
  3. Indien jij gebruik maakt van de Website slaat Ilcircolo Gebruikersdata op. Om het gebruik van de website en bepaalde functies hiervan te faciliteren en om onze website te verbeteren, verzamelen wij de volgende gebruikersdata:
 2. IP-adres
  ii. Type browser
  iii. Datum en tijd van jouw bezoek aan de Website
  iv. De wijze waarop jij als bezoeker gebruik maakt van de Website
 3. U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Indien u geen nieuwsbrieven van Ilcircolo meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.
  5. Cookies: Ilcircolo maakt op de Website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de Website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen.
 4. Ilcircolo gebruikt cookies met het doel om de Bezoeker een betere gebruikerservaring te kunnen bieden, om bepaalde functies op de Website te faciliteren en deze te verbeteren.
  b. Door toestemming te geven stem je expliciet in met het gebruik van de soorten cookies die de Website plaatst. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser.
  c. Via de Website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics dienst. Ilcircolo gebruikt deze dienst om bij te houden, en rapportages te verkrijgen over hoe jij de Website gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
  d. Ilcircolo heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Het is Google hierbij niet toegestaan om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tevens heeft Ilcircolo het doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld.
  e. Ilcircolo maakt gebruik van Hotjar cookies. Hiermee wordt elke unieke Bezoeker geïdentificeerd en wordt ervoor gezorgd dat jij de juiste content te zien krijgt. Het belangrijkste doel van de Hotjar cookie is dan ook het bieden van een betere gebruikerservaring en het verbeteren van de Website. Met de Hotjar cookie kan Ilcircolo jou door een sessie volgen. Deze cookies verwijderen zichzelf automatisch na 365 dagen. Standaard slaat Hotjar van de mogelijkheid gebruik gemaakt om alle toetsaanslagen te negeren en om bepaalde velden uit te sluiten in de opname. Daarnaast toont Hotjar geen IP-adressen, alleen een uniek ID.
  f. Meer informatie over het gebruik van cookies door Ilcircolo vind je in de Cookie Verklaring.

Artikel 1.2. Verwerking persoonsgegevens van klanten

 1. Bestelling
  Voor je bestelling heeft Ilcircolo je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je bestelling bezorgen en je op de hoogte houden over je bestelling. Ilcircolo verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Deze gegevens bewaren we voor 24 maanden.
 2. Uw account
  In uw account op www.Ilcircolo.me slaat Ilcircolo onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens & gegevens over uw eerdere bestellingen.
 3. Klantenservice
  U kunt bellen, e-mailen & chatten met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Ilcircolo registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Ilcircolo gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.
 4. Nieuwsbrieven
  U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Ilcircolo heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Ilcircolo samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Ilcircolo meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.
 5. Klantbeoordeling
  Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Ilcircolo over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Ilcircolo bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.
 6. Verbetering van diensten Ilcircolo
  Ilcircolo kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Ilcircolo uitvoeren, geeft Ilcircolo uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.
 7. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
  Ilcircolo gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zo nodig overhandigt Ilcircolo uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Ilcircolo uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.
 8. Zakelijke klanten
  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Ilcircolo deze gegevens net zoals die van andere klanten van Ilcircolo.
 9. Andere doeleinden
  Tot slot kan Ilcircolo uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 1.3. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens van sollicitanten

 1. Wanneer een individu bij Ilcircolo solliciteert worden ook gegevens verzamelt om de sollicitaties zo goed mogelijk op te kunnen volgen. De volgende gegevens worden bewaard:
 2. Voor- en achternaam
  2. E-mailadres
  3. Telefoonnummer
  4. CV
  5. Motivatiebrief
  6. LinkedIn profiel
 3. De gegevens worden maximaal 6 maanden bewaard en daarna vernietigd, tenzij je bij ons in dienst treedt.

Artikel 2. Doorgifte aan derden

 1. Ilcircolo geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
 2. De doorgifte geschiedt aan een door Ilcircolo voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Ilcircolo een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
 3. Ilcircolo op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
 4. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Ilcircolo zijn verbonden. Ilcircolo kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en / of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Ilcircolo raadt jou aan om het privacy statement van dergelijke websites van derden goed te lezen alvorens van dergelijke websites gebruik te maken.

Artikel 3. Beveiliging van gegevens

 1. Ilcircolo maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Ilcircolo ontvangt. Ter beveiliging van de Website maakt Ilcircolo gebruik van een beveiligde en gecodeerde SSL verbinding.
 2. In het geval van een inbreuk op de beveiliging, zal Ilcircolo jou zo snel mogelijk in kennis stellen van alle ongeautoriseerde toegang tot jouw data. Watermelon heeft het beleid en de procedures om dergelijk gebeurtenissen af te handelen. Wanneer wij een datalek melden zullen we binnen 72 uur de nodige maatregelen treffen. Het datalek melden doen we in het volgende format:
 1. Omschrijving lek
 2. Datum lek
 3. Wat is er gebeurd met welke gegevens
 4. Welke groep is getroffen
 5. Gevolgen van het lek
 6. Maatregelen die genomen worden om het op te lossen en in de toekomst te voorkomen.

Heb je vragen over deze security policy? Neem dan contact op met Ilcircolo via: [email protected]

Artikel 4. Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen en / of verwijdering, vernietiging en afscherming van jouw persoonsgegevens te eisen, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit recht geldt voor Bezoekers en Klanten.
  2. Wanneer jij de rechten, als bedoeld in het vorig lid, wil uitoefenen, of wanneer je vragen hebt omtrent het gebruik van voorgenoemde rechten of over dit privacy statement, kan je contact opnemen met Ilcircolo via [email protected]
  3. Waar jij toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van persoonsgegevens, mag je deze ook weer intrekken. Wanneer je deze toestemming intrekt ga je akkoord met het feit dat dit negatieve effecten kan hebben op de dienstverlening van Ilcircolo of de kwaliteit van de Website.

Artikel 5. Cookies

 1. Het is mogelijk dat Ilcircolo tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.Ilcircolo.me werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid Ilcircolo

 1. Ilcircolo heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Ilcircolo verwerkt ten behoeve van www.Ilcircolo.me. Ilcircolo accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7. Bewaartermijn

 1. Ilcircolo bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 48 maanden na uw laatste bezoek aan www.Ilcircolo.me, tenzij Ilcircolo op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8. Wijziging Privacy Verklaring

 1. Ilcircolo behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.Ilcircolo.me bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.Ilcircolo.me gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.Ilcircolo.me in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 18-05-2018.